NET102- síťová laboratoř (Náměstí Legií)

Podpora pro síťovou laboratoř NET102 (Budova na náměstí Čs. Legií)

Umístění laboratoře

Laboratoř se nachází v budově na náměstí Čs. legií v patře 1, č. dveří CA-NET102

Volný vstup studentům není povolen


Popis

Laboratoř je svým vybavením koncipována pro výuku technologií LAN sítí.

Tomu je přizpůsobeno nejen vybavení, ale i možnosti propojení.

Kapacita

15 samostatných pracovišť (15 míst)

Každé pracoviště je vybaveno:

Směrovače

Laboratoř je vybavena celkem ? směrovači (v ruzné konfiguraci)

Zálohy IOS aktivních prvků pro obnovu po smazání.

Přepínače, rozbočovače

Laboratoř je vybavena celkem ? L2 přepínači CISCO

Zálohy IOS aktivních prvků pro obnovu po smazání.

Specializované vybavení


Topologie laboratoře

Přístupovým bodem (výchozí brána - gw) laboratoře je server s firewallem: Server -> centrální SWITCH Edimax

Nastavení sítě

Propojení aktivních prvků


Návody a postupy

Přístupová hesla

Důležité: používejte všude (Routery, Switche, PC, WiFi...) jednotné heslo:

rootroot

jinak bude následovat:

Instalace ovladačů Wifi Edimax Nano EW-7811

Instalace ovladačů Wifi Edimax EW-7711Umn

Wifinka se v UBUNTU 9.04 chová OK. V Ubuntu >10 se zdánlivě nainstaluje a funguje také OK, ale při scannu nic "nevidí" a jen občas zaregistruje nějakou síť (iwlist wlan0 scann hlásí "No scan results") Řešením je následující postup:

1.) spusťte (jako root):

2.) vysuňte a zastrčte wifku

Modul rt2800usb způsobuje problémy. Je možné jej kdykoliv přejmenovat zpět

Emulace směrovačů

Obnova OS na studentských PC

Pro obnovu celého obrazu disku (cca 20min) postupujte podle návodu:
  1. Propojení na server
  2. Restart PC
  3. BOOT menu -> obnova PC
  4. Zadání hesla (viz. správce lab.)
  5. Obnova se provede automaticky - sledujte iperf
  6. Ručně: nastavení /etc/hostname na: netlabXX (č. pracoviště)

Osatní - převážně provozní informace

Vesmir © 2010